Η Πανελλήνια πολιτική κίνηση ” Αξιοπρέπεια ”

Σεπ 2nd, 2015 | By | Category: Επικαιρότητα

” ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ” Πανελλήνια πολιτική κίνηση
———-

Η Πανελλήνια πολιτική κίνηση ” Αξιοπρέπεια ” δημιουργήθηκε για να συμβάλει στην επίτευξη των αναφερόμενων στο παρόν έγγραφο , στόχους .

Η δημιουργία της Πολίτικης αυτής Κίνησης ” Αξιοπρέπεια ” βασίστηκε

– στο Σύνταγμα της Ελλάδος, άρθρο 12 παρ, 1

– στον κώδικα πολιτικής δικονομίας αρθ. 62, εδαφ. Β αρθ. 64, παρ. 3

– στον Αστικό Κώδικα–Γενικές Αρχές, αρθ. 107, εδαφ. Α αρθ. 741 μέχρι 741 έως 748 .

Ιδρύθηκε στo Μαρούσι Αττικής το 1995

με σκοπό της να παρεμβαίνει ανοιχτά στα κοινά και στη γενική πολιτική της χώρας αλλά και να συμβάλει στην επίτευξη, των αναφερόμενων στο παρόν έγγραφο, στόχων.

Ειδικότερα με σκοπό

α) Την προστασία και διαφύλαξη των θεσμών και θεμελιωδών αρχών του Συντάγματος και της Συνταγματικής νομιμότητας.

Για την επίτευξη αυτών προώθησε ( με προώθηση) – πρόταση κατάργησης της Βουλευτικής Ασυλίας και κατάργηση της κάθε είδους παραγραφής αδικημάτων πολιτικών προσώπων και παραγόντων, οι οποίοι έχουν την οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο Χρήμα και γενικότερα τη Δημόσια Περιουσία.

β) Την προστασία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος μέσω της άμεσης Δημοκρατίας και την αποκατάσταση και υπεράσπιση θεμελιωδών πολιτικών αρχών, οι οποίες σήμερα καίτοι είναι κοινώς αναγνωρισμένες παραβιάζονται συστηματικά.

γ) Τη διαφύλαξη της Εθνικής Ανεξαρτησίας και την προστασία της πολιτιστικής και πνευματικής μας κληρονομιάς.

δ) Την προστασία του Δημοσίου χρήματος και της Δημόσιας περιουσίας συμπεριλαμβανόμενου και του Ορυκτού και του Δασικού πλούτου της χώρας και του περιβάλλοντος.

ε) Την πλήρη διαφάνεια στο Δημόσιο Τομέα ο οποίος πρέπει να στελεχώνεται ως επιτάσσει το Σύνταγμα με πανελλήνιους γνωστούς σε όλους ισότιμους διαγωνισμούς με διαφάνεια και αξιοκρατικές διαδικασίες.

Αυτές (οι οποίες) θα επιτρέπουν στους μόνιμους Δημοσίους Υπαλλήλους να μπορούν να λειτουργούν σεβόμενοι το Σύνταγμα και τους σύμφωνα με αυτό νόμους, να εξυπηρετούν άμεσα τους πολίτες και να καταπολεμούν και να καταγγέλλουν τη δημόσια τη διαφθορά στον τομέα τους, ως οφείλουν, σύμφωνα με το νόμο καθώς σε αντίθετη περίπτωση ( άλλωστε και η ανοχή είναι διαφθορά ) θα έχουν και τις ανάλογες ευθύνες.

στ) Την απομάκρυνση από το Δημόσιο κάθε είδους πελατειακών διορισμών, ώστε ο δημόσιος υπάλληλος να λειτουργεί με αξιοπρέπεια και χωρίς έξωθεν ( πιέσεων και παρεμβάσεων ) πιέσεις και παρεμβάσεις . ( προκηρύσσοντας ) για τις άκρως απαραίτητες μόνο θέσεις να προκηρύσσεται πανελλήνιος ισότιμος αξιοκρατικός διαγωνισμός ως επιτάσσει το άρθρο 103 του Συντάγματος στο οικονομικό σύστημα που σήμερα λέγεται ότι λειτουργεί στην Χώρα μας βάσει της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς.

Παράλληλα με νομοθετική ρύθμιση να μετατραπούν οι πελατειακοί διορισμοί σε κακούργημα και ιδιώνυμο (ως άλλωστε έχει ζητηθεί και από την 162/04 ΠΕ του ΣτΕ ) εις βάρος κάθε εμπλεκομένου που προωθεί ή έχει σχέση με κάθε παρόμοια πράξη.

ζ) Την καταπολέμηση με κάθε τρόπο του συμπλέγματος διαπλοκής – διαφθοράς που

– λεηλατεί τη Δημόσια περιουσία

– υποβαθμίζει την καθημερινή ζωή των πολιτών

– προωθεί την εγκληματικότητα η οποία είναι καθαρό δημιούργημα και επιλογή της διαπλοκής, για να τρομοκρατεί -εκτός των άλλων- τους πολίτες, ώστε να επιτυγχάνει τους στόχους της.

Επίσης την καταπολέμηση κάθε είδους παράνομης δραστηριότητας, η οποία κυρίως προωθείται μέσω αντισυνταγματικών νομοθετικών παρεμβάσεων και άλλων διοικητικών πράξεων, που νοθεύουν τις θεμελιώδεις αρχές του Δημοκρατικού πολιτεύματος .

η) να στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας με βάση συγκεκριμένους γνωστούς σε όλους και πραγματοποιήσιμους διαφανείς επιστημονικούς κανόνες .

θ) Να στηρίζει τους τίμιους Δικαστικούς Λειτουργούς στην προσπάθειά τους για μια ανεξάρτητη ,ανοιχτή, ακηδεμόνευτη ίση προς όλους καθοριστικη για ένα ευνομουμενο κρατος Δικαστική Εξουσία , κατοχυρώνοντας στην πράξη τη Δικαστική προστασία των πολιτών και την προστασία του Συντάγματος .

Μια Δικαστική Εξουσία η οποία θα αποτελείται από Δικαστικούς Λειτουργούς με ανάλογες γνώσεις οι οποίοι με την δέουσα υπευθυνότητα θα αντιμετωπίζουν κάθε υπόθεση με βάση το Σύνταγμα και τους σύμφωνα με αυτό νομούς, υπερασπιζόμενοι τη Δικαιοσύνη ισότιμα ανεξάρτητα αν έχουν απέναντί τους απλούς πολίτες ή επωνύμους και οικονομικούς παράγοντες.

ι) να κάνει πράξη την κοινωνική Δικαιοσύνη όχι μέσω φιλανθρωπιών που μετατρέπουν μαθηματικά και εσκεμμένα τους πολίτες μαζικά σε επαίτες και δούλους , αλλά εντάσσοντας το σύνολο του πληθυσμού ανάλογα των δυνατοτήτων του στην παραγωγή της χώρας.

ια) την αναβάθμιση των ανθρώπινων σχέσεων και την ποιότητα ζωής του συνόλου των κατοίκων με βάση τη μακρόχρονη πνευματική περιουσία του λαού μας, κάτι που επιτυγχάνεται μόνο σε μια κοινωνία με ανθρώπους που λειτουργούν με συνείδηση , υπεύθυνες θέσεις , και αξιοπρέπεια

Η ” Αξιοπρέπεια” είναι μια ανεξάρτητη Πανελλήνια Πολιτική Κίνηση που συνεργάζεται με ανεξαρτήτους ελεύθερους χωρίς δεσμεύσεις πολίτες και φορείς, προκειμένου να επιτευχθούν οι κοινά προαναφερόμενοι και αποδεκτοί από όλους τους συμμετέχοντες -είμαστε σίγουροι και από όλο τον Λαό- , στόχοι της.

Οι πολίτες οι οποίοι συνεργάζονται για το συγκεκριμένο σκοπό ή συμμετέχουν σε ανεξάρτητες επιτροπές, ανεξάρτητα ψηφοδέλτια κ.λπ. τα οποία στηρίζει η κίνηση,

αποβλέπουν μέσα στα νόμιμα πλαίσια που τους δίνει το Σύνταγμα της χώρας, να προωθήσουν τους σκοπούς της κίνησης και σε καμία περίπτωση οι ενέργειές τους να μην έρχονται σε αντίθεση με αυτή.

Τα ανωτέρω άτομα τα οποία συνεργάστηκαν ή θα συνεργαστούν στο μέλλον με την κίνηση ,

– θεωρούνται και είναι ανεξάρτητοι συνεργαζόμενοι

– δεν έχουν καμία ευθύνη για τις ενέργειες, παρεμβάσεις, τοποθετήσεις ή ανακοινώσεις της Πανελλήνιας Πολίτικης Κίνησης ”Αξιοπρέπεια”

– ενεργούν κατά συνείδηση

– και σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνουν μόνο την ευθύνη των ενυπόγραφων άρθρων και προσωπικών παρεμβάσεών τους στον τομέα συνεργασίας τους.

Τα ανωτέρω άτομα είναι πάντα ελεύθερα χωρίς δεσμεύσεις και μπορούν να αποχωρήσουν από την όποια γενική ή μερική συνεργασία όποτε θεωρήσουν ότι οι στόχοι της δεν τους εκφράζουν .

Η δε Πανελλήνια Πολίτικη Κίνηση ”Αξιοπρέπεια” δεν στηρίζει , δεν δεσμεύεται και δεν έχει καμία ευθύνη για πράξεις και ενέργειες πολιτών που σε κάποια δεδομένη στιγμή ( συνεργάστηκε ως ανεξάρτητα άτομα μαζί τους )συνεργάστηκαν ως ανεξάρτητα άτομα μαζί της , πόσο μάλλον όταν οι πράξεις τους και οι ενέργειές τους είναι αντίθετες από τους στόχους της κίνησης , καθώς με αυτές έχει παύσει άμεσα κάθε συνεργασία μαζί τους .

Η Πανελλήνια κίνηση ”Αξιοπρέπεια” προς επίτευξη των σκοπών της μπορεί να παρεμβαίνει με υπογραφή του εκπροσώπου της (ο οποίος και αναλαμβάνει προσωπικα και αποκλειστικά κάθε νομική ευθύνη) , σε όλες τις νόμιμες προσφυγές, καταγγελίες και κάθε είδους παρεμβάσεις στις αρμόδιες αρχές σε υπηρεσίες και στη Δικαιοσύνη.

Οικονομικά

Η Συγκεκριμένη κίνηση λειτουργεί χωρίς εισφορές, έσοδα ή έξοδα και σε κάθε περίπτωση εκπροσωπείται από τον οριζόμενο από τη συγκεκριμένη συμβολαιογραφική πράξη εκπρόσωπό της.

Η Πανελλήνια Πολιτική Κίνηση ”Αξιοπρέπεια” και κάθε άλλη κίνηση και συνεργασία με άτομα ή φορείς υπό τον κατοχυρωμένο τίτλο ”Αξιοπρέπεια” εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον υπεύθυνο εκπρόσωπο ο οποίος αναφέρεται στην ιδρυτική πράξη

Οι κάθε είδους παρεμβάσεις που δημιουργούνται με τη συμμετοχή της στον πολίτικο και κοινωνικό τομέα ή στη δημιουργία ψηφοδελτίων ανεξάρτητων υποψηφίων στις Τοπικές, Εθνικές Εκλογές, Ευρωεκλογές και σε κάθε είδους εκλογικές διαδικασίες της πολιτείας, όπου και εφόσον για αυτή την συνεργασία , απαιτούνται περαιτέρω διευκρινήσεις και λεπτομέρειες , στο καταστατικό , στη διακήρυξή κ.λπ. θα αναφέρονται αναλυτικά .

Ο εκπρόσωπος του σχηματισμού, θα είναι και ο υπεύθυνος και θα πρέπει να δικαιολογεί εν πλήρη διαφάνεια σε οποιονδήποτε αρμόδιο και σε κάθε αίτημα δημόσιας αρχής την οποιαδήποτε δαπάνη του φορέα που εκπροσωπεί . Κάθε δε μεμονωμένο συνεργάσιμο άτομο οφείλει να δικαιολογεί το ίδιο τις κάθε είδους προσωπικές οικονομικές του δαπάνες .

Με τη συγκεκριμένη συμβολαιογραφική – καταστατική πράξη καθορίζονται οριστικά και εγγράφως οι σχέσεις της Πανελλήνιας Πολίτικης Κίνησης ”Αξιοπρέπεια” με τρίτους και σε κάθε παλαιότερη ή μελλοντική συνεργασία.

Εκπρόσωπος και υπεύθυνος των ενεργειών και διαδικασιών της κίνησης προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών ορίζεται ο Δορύλαος Κλαπάκης

– Η κίνηση εκπροσωπείται αποκλειστικά και μόνο από τον εκπρόσωπο, ο οποίος και έχει την αποκλειστική ευθύνη των προαναφερομένων και για κάθε είδους Ανακοινώσεις , τοποθετήσεις κ.λ.π. της Π.Π.Κ. ”ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ”


Απρίλιος 2013

Για την Πανελλήνια Πολιτική Κίνηση “ . ”ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ”

Ο εκπρόσωπός της και υπεύθυνος

Δορύλαος Κλαπάκης

΄Οθωνος 4, 151 22 Μαρούσι


Συμπληρωματικό

Συμφώνα με τα ανωτέρω δημιούργησε και στηρηξε

Στις Εθνικές εκλογές τον Συνδυασμό Ανεξάρτητων Υποψηφίων Βουλευτών και ως μοναδικός ιδρυτής του ψηφοδελτίου δύναται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά τον κατοχυρωμένο και με την σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου συγκεκριμένο τίτλο.

Στον Συνδυασμό αυτό συμμετείχαν ανεξάρτητα άτομα τα οποίααποδέχτηκαν , και θα αποδέχονται τις γενικες αρχές και τους σκοπούς της κίνησης, και δεν φέρουνκαμίαευθύνη για τις παρεμβάσειςτοποθετήσεις και γενικέςανακοινώσεις του Συνδυασμούή της Πανελλήνιας Πολιτικής Κίνησης ” ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ” οι οποίοι είναι ελεύθεροι ανά πάσα στιγμή να διαχωρίσουν την θέση τους ( εφόσον το επιθυμούν) όταν οι ανακοινώσεις δεν τους εκφράζουν ή να αποχωρήσουν

Οι υποψήφιοι βουλευτές ( και κάθε άλλου είδους συνεργάτες ) κάτω από την επωνυμία Αξιοπρέπεια θεωρούνται ανεξάρτητοι υποψήφιου οι οποίοι συνεργάζονται κάτω από αυτόν τον τίτλο σε έναν κοινό ανεξάρτητο συνδυασμό για την συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση , αποδεχόμενοι τις θέσεις της κίνησης χωρίς καμία μετά την λήξη της εκλογικής διαδικασίας υποχρέωση τους .

Τα ως άνω άτομα ( συνεργάτες για συγκεκριμένοθέμα , σκοπό ή δραστηριότητα ) βασίζουν την κάθε πράξη τους αποκλειστικάστην συνείδηση τους και στην αξιοπρέπεια τους , και ανεξάρτητα αν εκλεγούν ή όχι ως ελεύθεροι άνθρωποι δεν δεσμεύουν ούτε δεσμεύονται από τις ενέργειες της κίνησης , αλλάαποκλειστικά από τις προσωπικές τους πράξεις και μόνο .

Οι συνεργάτες της Κίνησης Αξιοπρέπεια με την υπογραφή τους συμμετέχουν στις ενέργειες της με ελεύθερη βούληση και στις εκλογικές διαδικασίες και το ψηφοδέλτιο .

Η παραμονή τους στην κίνηση είναι εθελοντική και η αποχώρηση τους (εφόσον το επιθυμούν ή διαφωνούν με τις ενέργειες της κίνησης) μπορεί να γίνει , εφόσον το επιθυμούν με δήλωση τους ελευθέρα και οποτεδήποτε ,

ενώ θεωρούνται άμεσα και χωρίς διαδικασίες εκτός κίνησης εφόσον με τις θέσεις τους και ενέργειες τους στραφούν εναντία των στόχων της κίνησης

Comments are closed.