ΠΡΟΣΦΥΓH ΣΤΟ Σ.τ.Ε. ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΔΥΟ ΚΟΙΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΟ ΠΑΠΑΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ

Απρ 30th, 2012 | By | Category: Στην πράξη

Αίτηση ακυρώσεως των δύο πρώτων κοινών υπουργικών αποφάσεων που εξεδόθησαν εις εφαρμογήν του νόμου 4014 / 2011 και παρεμπιπτόντως εναντίον και αυτού του ιδίου του νόμου ως αντισυνταγματικού, κατέθεσε ο Δορύλαος Κλαπάκης κ.ά., εναντίον των υπουργών
– Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης (πρώην Εσωτερικών),
– Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιμ. Αλλαγής,
– Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και,
– Οικονομικών.

Οι υπουργικές αποφάσεις αφορούν (α) την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υπαγωγή ενός ακινήτου στις διατάξεις του επίμαχου νόμου και (β) την διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του σχετικού παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Το πλήρες κείμενο της προσφυγής εδώ.

Comments are closed.