Ανεργία

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

May 3rd, 2012 | By

Υπό το σημερινό πολιτικό σύστημα (αλλά και κάθε πολιτικό σύστημα) το μέγιστο πρόβλημα της ανεργίας, είναι πρόβλημα επενδύσεων. Αυτό είναι πρόδηλο και αυτονόητο. Το ομολογούν όλοι, πλην όμως κανένας δεν πράττει τίποτα προς την κατεύθυνση της πραγματοποιήσεως υγιών, σταθερών, μακροχρόνιας πνοής παραγωγικών μονάδων. Τούτο για δύο κυρίως λόγους: 1. Διότι τα κόμματα της βουλής, το καθένα

[continue reading…]