Παρεμβάσεις φίλων & πολιτών

Στη συνέχεια παραθέτουμε παρεμβάσεις, προτάσεις και απόψεις που μας έχουν στείλει φίλοι και πολίτες.